Sprawdź kogo szukamy

Po raz kolejny wybraliśmy organizacje, które wesprzemy darowizną.

W kategorii ,,Wsparcie organizacji działających na rzecz zwierząt’’ zwyciężyła Fundacja na Rzecz Zwierząt Przytul Psa.

Fundacja pomaga zwierzętom krzywdzonym, porzuconym, zagubionym. Zapobiega bezdomności i ją zwalcza, m.in. poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz prowadzenie sieci domów tymczasowych dla psów i kotów. Propaguje ideę ochrony praw zwierząt w społeczeństwie.

 

W kategorii ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym’’ najwięcej głosów otrzymało Stowarzyszenie ,,Podhalańska Iskierka Nadziei’’.

Stowarzyszenie wspomaga leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wyniku wypadków lub chorych. Jest wspierane charytatywnie przez góralskie kapele i zespoły.

 

W kategorii ,,Pomoc dzieciom chorym lub z ubogich rodzin’’ wybraliśmy Fundację Trzeba Marzyć.

Fundacja ma na celu spełnianie marzeń dzieci, których życie jest zagrożone. Chce, aby jej podopieczni, choć na chwilę, przenieśli się w świat pełen spełnionych marzeń. Do tej pory udało jej się uszczęśliwić już 725 marzycieli.

 

W kategorii ,,Wsparcie organizacji związanych z ekologią i ochroną środowiska’’ wygrała Fundacja Ekologiczna Arka.

Fundacja łączy ekologię z działaniami społecznymi. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy na temat wpływu zachowań człowieka na otaczające środowisko.